sahypa_head_bg

I BR GOWY MARK Ewkalipt täjirçilik kontrplak

Gysga düşündiriş:

Ewkalipt Hytaýda baý serişdelere baý, ýokary güýji bilen çalt ösmegi ony gaýa garanyňda has ýokary çykdajyly edýär.Ewkalipt täjirçilik kontrplak gurluşyk we mebel öndürmek üçin amatly materialdyr.Fanerimiziň ýokary fiziki mehaniki parametrleri, ajaýyp çydamlylygy, könelmegine garşylyk we ýeriň gatylygy.Bu aýratynlyklar gurluşykda, gurluşykda, ulag pudagynda, wagon gurluşykda we materialyň aýratyn güýji talap edilýän beýleki pudaklarda ýokary baha berilýär. Ewkaliptiň tirýekden has uly güýji bar we bu önümiň ösen mehaniki gymmatlyklarynda öz beýanyny tapýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

-100% ewkalipt şkafy

- surfaceeriň gatylygy

- Ajaýyp çydamlylyk we güýç

- Himiki serişdeleri goşmak bilen, iň agressiw şertlere gowy garşylyk

- Has ýokary suwa garşylyk

- Inçe we tekiz çägeli ýer

- Beýleki materiallar bilen birleşmek mümkinçiligi

- Wagtyň geçmegi bilen berkligiň we baglanyşygyň ýitmegine garşylyk

- Çygly şertlerde hemişelik ulanmak üçin amatly

- Çygly şertlerde wagtlaýyn ulanmak üçin amatly

Goýmalar

-Mebel

- Dükan

- Çydamly gaplama

gurluşyk

Awtoulag asty

- Tagtalar

Aýratynlyklary

Ölçegleri, mm 1220x2440, 1250x2500, 1220x2500
Galyňlygy, mm 2-30
Faceerüsti görnüşi gaýa, sosna, bingtangor, okoume, sapele, dub, kül we ş.m.
Esasy arassa ewkalipt
Ueelim Talap boýunça E0, E1, E2, CARB
Suw garşylygy beýik
Dykyzlygy, kg / m3 600-650
Çyglylyk,% 5-14
Şahadatnama EN 13986, EN 314, EN 635, EN 636, ISO 12465, KS 301 we ş.m.

Güýç görkezijileri

Ahyrky statiki egilme güýji, min Mpa ýüz şkaflarynyň dänesi boýunça 60
ýüz şkaflarynyň dänesine garşy 30
Statiki egilmek çeýeligi moduly, min Mpa däne boýunda 6000
däne garşy 3000

Pleýleriň sany we çydamlylyk

Galyňlygy (mm) Plýuslaryň sany Galyňlyga çydamlylyk
2 3 +/- 0.2
3 3/5 +/- 0.2
4 3/5 +/- 0.2
5 5 +/- 0.2
6 5 +/- 0.5
9 7 +/- 0.5
12 9 +/- 0.5
15 11 +/- 0.5
18 13 +/- 0.5
21 15 +/- 0.5
24 17 +/- 0.5
27 19 +/- 0.5
30 21 +/- 0.5

  • Öňki:
  • Indiki: