sahypa_head_bg

“BRIGHT MARK” poplar filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

Faner bilen örtülen gabygyň esasy filmi, ýokary temperaturanyň peselmegi, çyglylygyň täsiri we ýuwujy serişdeleri arassalamak şertlerinde ulanylýar.Poslama hüjümine çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilen we gaýtadan işlemekde ýönekeý agramy bar.

Suw geçirmeýän boýag bilen kontrplakdan we gyradan bejermek filmi, suwa we aşaga çydamlylygy üpjün edýär.gurçuk gurluşyk kontrplak we gurluşyk derejeli agaç üçin ulanylýar.Boýag we ýelim tirýekleri gaty gowy alýandygy sebäpli, agaç işläp bejermek taslamalarynda, şkaflarda we çekmelerde-de ýygy-ýygydan ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Faner bilen örtülen gabygyň esasy filmi, ýokary temperaturanyň peselmegi, çyglylygyň täsiri we ýuwujy serişdeleri arassalamak şertlerinde ulanylýar.Poslama hüjümine çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilen we gaýtadan işlemekde ýönekeý agramy bar.

Suw geçirmeýän boýag bilen kontrplakdan we gyradan bejermek filmi, suwa we aşaga çydamlylygy üpjün edýär.gurçuk gurluşyk kontrplak we gurluşyk derejeli agaç üçin ulanylýar.Boýag we ýelim tirýekleri gaty gowy alýandygy sebäpli, agaç işläp bejermek taslamalarynda, şkaflarda we çekmelerde-de ýygy-ýygydan ulanylýar.

Qualityokary hilli filmler ýerli baý gök agaç çeşmeleri bilen gatylygy we zeper garşylygy üpjün edýär we özüne çekiji baha ony bütin dünýäde bäsdeşlik edýär we giňden talap edýär.

Aýratynlyklary

- waterokary suwa garşylyk

- Çyglylyga, temperaturanyň üýtgemegine, himiki serişdelere we ýuwujy serişdelere çydamly

- Diňe gaty geýmek we çydamlylyk

- Çalt gurnamak we aňsat işlemek

- Beýleki materiallar bilen utgaşmagyň mümkinçiligi

- Galyňlyklaryň we ululyklaryň dürli görnüşi

- Çüýremegine we kömelek ýokançlygyna garşylyk

Güýçli çeýeligi

- costokary çykdajy

- Gaýgy agajynyň çeşmeleri

Goýmalar

- Gurluşyk we gurluşyk

- Mebel önümçiligi

- Meýdan önümçiligi

- Içerki we daşarky dizaýn

- Goraglar we galstuklar

- Awtoulag pudagy

-Wagon gurmak

Gämi gurluşygy

-Gaplamak

Aýratynlyklary

Ölçegleri, mm 1220x2440,1250x2500,1220x2500
Galyňlygy, mm 6,8,9,12,15,18,21,24,27,30,35
Faceerüsti görnüşi tekiz / tekiz (F / F)
Filmiň reňki goňur, gara, gyzyl
Filmiň dykyzlygy, g / m2 180
Esasy ewkalipt tirýek bilen garylýar
Ueelim melamin WBP
Formaldegid zyňyndy synpy E1
Suw garşylygy beýik
Dykyzlygy, kg / m3 530-550
Çyglylyk,% 5-14
Gyrasy möhürlemek akril esasly suwa çydamly boýag
Şahadatnama EN 13986, EN 314, EN 635, EN 636, ISO 12465, KS 301 we ş.m.

Güýç görkezijileri

Ahyrky statiki egilme güýji, min Mpa ýüz şkaflarynyň dänesi boýunça 60
ýüz şkaflarynyň dänesine garşy 30
Statiki egilmek çeýeligi moduly, min Mpa däne boýunda 6000
däne garşy 3000

Pleýleriň sany we çydamlylyk

Galyňlygy (mm) Plýuslaryň sany Galyňlyga çydamlylyk
6 5 + 0.4 / -0.5
8 6/7 + 0.4 / -0.5
9 7 + 0.4 / -0.6
12 9 + 0.5 / -0.7
15 11 + 0.6 / -0.8
18 13 + 0.6 / -0.8
21 15 + 0.8 / -1.0
24 17 + 0.9 / -1.1
27 19 + 1.0 / -1.2
30 21 + 1.1 / -1.3
35 25 + 1.1 / -1.5

  • Öňki:
  • Indiki: