sahypa_head_bg

Habarlar

 • Faneriň klassifikasiýasyny bilýärsiňizmi?

  Faneriň klassifikasiýasyny bilýärsiňizmi?

  1. Faner üç ýa-da has köp inçe agaçlara bölünýär we ýelimlenýär.Häzirki wagtda öndürilen inçe agaçlaryň köpüsi köplenç şepbik diýlip atlandyrylýan inçe agaçdyr.Adatça geň sanly şkaflar ulanylýar.Goňşy şkaflaryň süýüm ugurlary biri-birine perpendikulýar.Th ...
  Koprak oka
 • MDF we artykmaçlyklary näme?

  MDF we artykmaçlyklary näme?

  Orta dykyzlykly süýümli tagta (MDF) gaty defibrilýatorda gaty ýa-da ýumşak agaç galyndylaryny döwüp, mum we rezin baglaýjy bilen birleşdirip, ýokary temperatura we basyş ulanyp panellere emele getirilen in engineenerli agaç önümidir....
  Koprak oka
 • Fanerimizi nädip kesgitledik?

  Fanerimizi nädip kesgitledik?

  Hytaý kontrplak.Arzan?Hiliniň pesligi?Ynam edip bolmajak önüm?Muny nädip üýtgedendigimizi aýdaýyn.Faner bazaryndaky ýagdaýa jogap edip, “BRIGHT MARK” -da e-e seredip başladyk ...
  Koprak oka
 • Gaplaýyş pudagynyň ösüş tendensiýasy

  Gaplaýyş pudagynyň ösüş tendensiýasy

  Adamzat jemgyýetiniň yzygiderli ösüşi, plastik gaplamalary daşky gurşaw basyşyny ýokarlandyrýar, ýöne üýtgeşik artykmaçlyklary sebäpli plastmassa gaplamalar beýleki gaplama materiallary bilen çalşylmaz.Geljekde tehnologiýanyň ösmegi bilen plastmas ...
  Koprak oka