sahypa_head_bg

MDF we artykmaçlyklary näme?

Orta dykyzlykly süýümli tagta (MDF) gaty defibrilýatorda gaty ýa-da ýumşak agaç galyndylaryny döwüp, mum we rezin baglaýjy bilen birleşdirip, ýokary temperatura we basyş ulanyp panellere emele getirilen in engineenerli agaç önümidir.MDF, adatça kontrplakdan has dykyz.Aýrylan süýümlerden durýar, ýöne kontrplakda ulanylanda gurluşyk materialy hökmünde ulanylyp bilner.Bölejik tagtasyndan has güýçli we dykyz.

MDF dürli dykyzlyga eýe, adatça 650kg / m3-800kg / m3-den.Mebel, gaplamak, bezeg we ş.m. üçin ulanylyp bilner.

MDF-iň artykmaçlyklary näme?

1. MDF gaty gaty we dykyz, ajaýyp tekiz we çişmäge aşa çydamly.Şeýle hem bu gaty arzan.

2. Surat çekmek üçin iň oňat substraty üpjün edýän iki sany gaty tekiz ýüz (öň we arka) bar.

3. MDF agaç önümlerinden ybarat bolany üçin, adaty agaç işläp bejermek gurallary bilen ony kesip, öwrüp we burawlap bilersiňiz.

4. Gaty agaçdan az ulalýar we şertnama baglaýar.

5. MDF bölekleri dürli çüýler ýa-da nurbatlar, şol sanda jübü nurbatlary bilen birleşdirilip bilner.

6. MDF agaç şkafy ýa-da plastmassa laminat üçin ajaýyp substratdyr.

Agaç ýelimi, gurluşyk ýelimi we poliuretan ýelimi ýaly islendik ýelim görnüşi bilen bilelikde ýelimlenip bilner.

7. MDF bezeg galyplaryny we ýokary galdyrylan gapy panellerini döretmek üçin işlenip, marşrutlaşdyrylyp we şekillendirilip bilner, ýyrtylmazdan ýa-da ýarylmazdan.

8. MDF gaty agaç bilen ýokary derejede gabat gelýär.Mysal üçin, gaty agaçdan kesilen şkafyň gapy çarçuwasyna MDF galdyrylan paneli gurup bilersiňiz.

Açyk MDF, HMR (Mookary çyglylyga çydamly) MDF, FR (ýangyna çydamly) MDF hödürleýäris we ýyly ak reňk, agaç dänesiniň reňki, mat ýa-da ýalpyldawuk reňkler we ş.m. ýaly dürli reňkdäki MDF-ni melamin edip bileris. Has giňişleýin maglumat, haýyş bilen göni habarlaşyň.


Iş wagty: Awgust-30-2022